Η υποστηριξη

Ο Στόχος στην υποστήριξη

Σε περιπτώσεις φυσικών η άλλων καταστροφών όπου υπάρχει απώλεια ζωής η μεγάλος κίνδυνος και αναπτύσσεται ένα αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας στον τοπικό πληθυσμό σε συγγενείς η σε φίλους των παθόντων η κινητή μονάδα επανδρωμένη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καταφθάνει το συντομότερο δυνατόν στο σημείο και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε όποιον το έχει ανάγκη.

Εδώ να τονίσουμε ότι θα πρέπει να έχει γίνει προεργασία και να έχει ενταχτεί η μονάδα κάτω από την Πολιτική Προστασία έτσι ώστε να έχει το ελεύθερο της πρόσβασης και επίσημα σε κάθε χώρο εκτάκτου περιστατικού.

Comments are closed.

 
Twitter
school4allnet on Twitter
people follow school4allnet
Twitter Pic Y
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: