Επανενταξη

Ο Στόχος στην επανένταξη

Επισκεπτόμαστε τα παιδιά, τα ακούμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και να τους παρέχουμε ευκαιρίες ώστε να ανακαλύψουν τους εαυτούς τους, τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους.

Τους μαθαίνουμε βασικές γνώσεις ανάγνωσης γραφής και αριθμητικής όπως επίσης και βασικούς κανόνες υγιεινής.

Για την ανάπτυξη ικανοτήτων μπορεί σε δεύτερο στάδιο να γίνει χρήση του διαδραστικου πίνακα που παραχωρεί η Βελγική κοινωνική επιχείρηση και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ικανότητα κάθε παιδιού και να είναι πιο εύκολη η ένταξη του στον κοινωνικό χώρο της περιοχής του.

Comments are closed.

 
Twitter
school4allnet on Twitter
people follow school4allnet
Twitter Pic Y
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: