.

Κινητή μονάδα επανένταξης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
και υποστήριξη θυμάτων η συγγενών των από φυσικές η άλλες καταστροφές

Comments are closed.