Η ιδεα

Σε μια παρουσίαση δράσεων του δήμου Αθηναίων στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 παρουσιάστηκε μια δράση από την κυρία Chiara Donadoni, Coordinator International Partnerships Mobile School – Streetwize όπου αναπτύχτηκε η ιδέα του κινητού σχολείου, μια μονάδα με 300 διαδραστικούς πίνακες η οποία στελεχώνεται από ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνικούς λειτουργούς παιδαγωγούς και νηπιαγωγούς και επισκέπτεται καταυλισμούς μετακινουμένων πληθυσμών και προσφέρει βασικές γνώσεις ανάγνωσης γραφής και δραστηριοτήτων στα παιδία του καταυλισμού.

Comments are closed.