Αναζήτηση Ειδικών

  • Εκπαιδευτικοί
  • Κοινωνικοί λειτουργοί
  • Ψυχολόγοι
  • Παιδαγωγοί

εθελοντές, φοιτητές η στην πτυχιακή τους εργασία ζητούνται για συνεργασία απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε δράση που έχει σαν ωφελουμένους παιδιά ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ανέργους και θύματα η συγγενείς των από φυσικές η άλλες καταστροφές. Για αποστολή βιογραφικών παρακαλώ πατήστε εδώ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.